تگ - آرامش

موسیقی درمانی و روش های آن

موسیقی درمانی و روش های آن متخصصین، کودکان را در فعالیت هایی مانند آواز خواندن، گوش دادن به موسیقی، رقصیدن، نوازندگی و فعالیتهایی که مرتبط با موسیقی هستند مشارکت میدهند تا قدرت یادگیری آن ها افزایش یابد. آن ها هم چنین بر روی [...]

چگونه خشم خودرا کنترل کنیم؟

چگونه خشم خودرا کنترل کنیم؟ برای آنکه در زندگی بتوانیم در مقابل رفتار انسان هاو مشکلات زندگی آرامش خودمان را حفظ کنیم لازم است که نکاتی را رعایت کنیم تا به کنترل خشم و کنترل عصبانیت ما کمک میکندد،در این جا [...]